PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Po wielu miesiącach przygotowań, 1 sierpnia 2014 r. operacyjną działalność rozpoczęła spółka PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Wydzielenie nowego podmiotu z obecnej struktury PGNiG SA podyktowane było uwarunkowaniami prawnymi oraz koniecznością przygotowania się do zbliżającego się pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. W związku z wprowadzoną zmianą, cała obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej została przeniesiona do nowej spółki. 

Zostań odbiorcą

Pośrednictwo PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej poprzez liczne Biura Obsługi Klienta na terenie całego kraju zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom pod warunkiem istnienia technicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego