Przyłączenie do sieci gazowej

 1. Dla Domu
 2. Przyłączenie do sieci gazowej
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Pośrednictwo PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej poprzez sieć terenowych  Biur Obsługi Klienta  na terenie całego kraju zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupy I1 pod warunkiem istnienia technicznych i ekonomicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.

 

Działanie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 • Nasi pracownicy pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 • Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za pośrednictwem PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej  B podgrupy I oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (jeśli zachodzi taka konieczność).
 • Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
 • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.),
 • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891 ze zm.),
 • Taryfy dla paliw gazowych,
 • Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in.o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

 

 

 

 1 Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego - np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych.

 

 

Jeżeli do Państwa nieruchomości / obiektu doprowadzone jest przyłącze gazowe, prosimy skorzystać z informacji zawartej w menu obok lub kliknąć tutaj

 

 


Proces przyłączenia składa się z 7 prostych kroków i przedstawia się następująco:
 • Ilustracja: Krok Pierwszy

  Krok Pierwszy

  Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • Ilustracja: Krok Drugi

  Krok Drugi

  Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • Ilustracja: Krok Trzeci

  Krok Trzeci

  Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Ilustracja: Krok Czwarty

  Krok Czwarty

  Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Ilustracja: Krok Piąty

  Krok Piąty

  Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
 • Ilustracja: Krok Szósty

  Krok Szósty

  Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej
 • Ilustracja: Krok Siódmy

  Krok Siódmy

  Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego