A A A powiększ tekst

To jest element flash

Miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego - gazomierza - określają „warunki przyłączenia do sieci gazowej". Lokalizacja gazomierza powinna zapewnić łatwy dostęp do kontroli, odczytów lub wymiany.

Nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego mogą wynikać z niewłaściwej eksploatacji gazomierza lub jego wad fabrycznych. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem gazomierza. Do obowiązków Odbiorcy należy niezwłoczne informowanie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., o zauważonych wadach lub usterkach gazomierza.