1. Dla Domu
  2. Taryfa
  3. Nowe zasady rozliczeń
A A A powiększ tekst

To jest element flash

W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy.

 

Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 820) zmianie uległy niektóre zasady konstruowania Taryfy jako podstawy umownej rozliczeń z Odbiorcami. W celu ułatwienia zrozumienia nowych zasad kształtowania i kalkulacji Taryfy poniżej zamieszczono prezentację przedstawiającą kluczowe zmiany przewidziane nowym rozporządzeniem oraz wpływ nowych przepisów przedmiotowego aktu normatywnego na Taryfę nr 6/2014.

załączniki

  • Kluczowe zmiany w Taryfie nr 6/2014

    • Wyślij ( 174KB )