A A A powiększ tekst

To jest element flash

Integralną częścią umowy kompleksowej są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Odbiorcy w trakcie trwania umowy.

 

Usługa dystrybucji paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora na podstawie umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem wskazanym w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

 

Usługa przesyłania paliwa gazowego do sieci OSD realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usługi przesyłania zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem Systemu Przesyłowego.

 

Uwaga: zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne, pobór paliwa gazowego bez zawarcia umowy z Dostawcą jest nielegalnym poborem paliwa gazowego.


Załączniki

Pobierz wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego właściwy dla Twojego Regionu
  • Ogólne warunki umowy do 110 kWh/h

    • Wyślij ( 164KB )