1. Dla Domu
  2. Umowa
  3. Zawarcie umowy w BOK
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Ilustracja: Zawarcie umowy w BOK krok pierwszy

Odbiorca zgłasza się do właściwego Biura Obsługi Klienta z wymaganymi do zawarcia umowy, dokumentami:

Ilustracja: Zawarcie umowy w BOK kro drugi

Pracownik Biura Obsługi Klienta wypełnia dwa egzemplarze umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz dołącza Ogólne warunki umowy i Wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych. Następnie jeden podpisany egzemplarz umowy zostanie Klientowi wręczony na miejscu.

UWAGA:

Integralną częścią każdej umowy są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, Wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych oraz ewentualnie Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego.1

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z powyższymi warunkami.

 

1od 01 listopada 2013 r. dotyczy jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust.16.1. Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

Załączniki

Pobierz wzór Umowy Kompleksowej właściwy dla Twojego Regionu
  • Ogólne warunki umowy do 110 kWh/h

    • Wyślij ( 164KB )