Ogólne warunki zawarcia umowy

  1. Dla Domu
  2. Umowa
  3. Ogólne warunki zawarcia umowy

Ogólne warunki zawarcia umowy

Znajdują się w nich szczegółowe zasady określające:

  • obowiązki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  i Odbiorcy
  • sposób rozliczeń z tytułu zawartej umowy i świadczonych Odbiorcy usług
  • tryb składania reklamacji faktury lub noty obciążeniowej
  • wstrzymanie i ograniczenie dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy
Korzystając z mapki wybierz Region oraz pobierz wzór umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz Ogólne warunki umowy.

To jest element flash

Wybierz swój Region na mapie, aby wyświetlić stosowne dla niego dokumenty.

Z listy dostępnych opracowań pobierz interesujący cię dokument.